Е-уписи на студенти

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 - жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Уплатница за админситративна такса (за Велес) (за Битола) (за Кичево

3. Уплатница од уплатени средства (уплатница)

 

Редовни-државна квота

Редовни-кофинансирање

Вонредни-студенти

зимски

летен

зимски

летен

зимски

летен

ВЕЛЕС

6200ден.

6200ден.

12400ден.

12400ден.

12400ден.

12400ден.

КИЧЕВО

3100ден.

3100ден.

3100ден.

3100ден.

12400ден.

12400ден.

БИТОЛА

3100ден.

3100ден.

3100ден.

3100ден.

12400ден.

12400ден.

 

4. Уплатница за Здружение на студенски парламент на Технолошко - технички факултет Велес при упис на семестар (уплатница)

5. Уплатница за лаборатории - при упис на зимски семестар (уплатница)

* Уплатница за запишување на семестар по предвидениот рок (уплатница)

* Уплатница за презапишување на предмети (уплатница)

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top