Е-уписи на студенти

На ден 20.09.2019 година (петок) во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Александра Кулева од Велес, тема на дипломскиот труд Контрола на квалитет на вино во процес на чување од предметот Технологија на алкохолни ферментациони производи, со почеток во 12.30 часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top