Е-уписи на студенти

Познавање на исхрана 2, Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија, Процеси на подготовка на храна, Технологија на алкохолни ферментациони производи, Конзервирање на прехранбени производи и Суровини во прехранбена индустрија ќе се одржат на 30.01.2020 (четврток) во 09.00 часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top