Е-уписи на студенти

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА

  Листа на изборни предмети – Група 2

 

Реден Број

Шифра

Име на предметот

Број на кредити

1

ТТФ ПБ405

Претприемништво и мал бизнис

6

2

ТТФ ПБ406

Маркетинг на прехранбени производи

6

3

ТТФ ПБ407

Етика

6

4

ТТФ ПБ408

Деловно и професионално комуницирање

6

 

 НУТРИЦИОНИЗАМ 

Листа на изборни предмети – Група 2

 

Реден Број

Шифра

Име на предметот

Број на кредити

1

ТТФ- НУТ405

Претприемништво и мал бизнис

6

2

ТТФ-НУТ406

Маркртинг на прехранбени производи

6

3

ТТФ-НУТ407

Етика

6

4

ТТФ-НУТ408

Деловно и професионално комуницирање

6

 

 

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top