Е-уписи на студенти

Најновата верзија на финансискиот модул на УКЛО којшто е во рамки на Iknow системот е ставен  во продукција со што се  овозможува целосна покриеност на можноста за плаќање на финансиските задолжувања на студентите кон единиците. За секој студент се генерираат соодветни задолжувања и може во персонална кошничка да одбере кои од нив сака да ги плати преку интернет, со платежна картичка. Со функционалноста на финансискиот модул УКЛО овозможува дополнителна безбедност за студентите и поедноставно и полесно реализирање на обврските на современ и сигурен начин.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top