Е-уписи на студенти

Министерството за Европа и надворешни работи, во соработка со Министерството за високо образование, наука и иновации на Франција, објавија конкурс за стипендии во рамките на програмата MOPGA (Make Our Planet Green Again), за млади докторанти и пост докторанти кои сакаат да ги спроведат своите истражувања во Франција.

Програмата опфаќа повеќе научни теми : медицина, ветеринарна медицина, агрономија, екологија, социологија, географија, итн.

Повеќе информации може да најдете на следниов линк :

https://www.campusfrance.org/en/visiting-fellowship-program-for-young-researchers-mopga-4?fbclid=IwAR2kC96emCkh6X86ORE3VXLou6ngFhiXV9zo9-18FCcyawwMxo9S9pvYe0g

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top