Е-уписи на студенти

- Поради моменталната ситуација поврзана со вирусот COVID-19, а во интерес на одржување континуитет во високообразовниот процес во вонредни услови им се соопштува на студентите на Техолошко техничкиот факултет од Велес и дисперзираните студии во Битола и Кичево дека од понеделник 23.03.2020 година, наставата продолжува по електронски пат (on-line) со користење на платформата Google Meet, според распоредот кој е истакнат на web страната на факултетот.

- Пристап до on-line предавањата ќе добијат само студентите кои имаат запишано летен семестар.

- За таа цел им се соопштува на сите студенти дека се должни да ги испратат своите валидни e-mail адреси од доменот uklo.edu.mk (може и од gmail, но препорака е да биде од uklo) најкасно до сабота (21.03.2020) до 20 часот на службените e-mail адреси на секој предметен професор кај кого треба да ги следат предавањата, за да го добијат линкот за пристап до on- line предавањата. Секој професор има уникатен линк.

- Тоа треба да се направи само еднаш, а линковите важат за сите понатамошни предавања.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top