Е-уписи на студенти

Поради моменталната ситуација поврзана со вирусот COVID-19, а во согласност со препораките од Ректорскиот колегиум при Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола се известуваат студентите (од прв циклус студии) од Технолошко-технички факултет во Велес и дисперзираните студии во Битола и Кичево дека се одложува првaта колоквиумска недела. За термините за одржување на првата колоквиумска недела дополнително ќе бидете известени.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top