Е-уписи на студенти

Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на студенскиот календар на УКЛО во периодот од 01.06.2020 до 20.06.2020 година ќе бидат спроведени Колоквиумските недели, односново периодот од 01.06.2020 до 10.06.2020 година ќе се спроведе I колоквиум, а во периодот од 11.06.2020 до 20.06.2020 II колоквиум. Право на полагање на колоквиумите имаат студенти кои го запишале и слушале предметот во текот на семестарот. За Распоредот на колоквиумите и начинот на полагање (online или со физичко присуство на факултетот) дополнително ќе бидете известени.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top