Е-уписи на студенти

1. Испитна тетратка (уплатница)

2. Јануарска сесија: потребнa е пријава за испит.

- уплатен износ од 300 ден. за полагање на испит, втор, трет и повеќе пати на уплатница

3. Јунска сесија: потребнa е пријава за испит.

- уплатен износ од 300 ден. за полагање на испит, втор, трет и повеќе пати на уплатница

4. Септемвриска сесија:  потребнa е пријава за испит.

- уплатен износ од 300 ден. за полагање на испит на уплатница

5. Вонредни сесии (април и ноември): потребнa е пријава за испит.

- уплатен износ од 500 ден. на уплатница

6. Пријавување на испит по предвидениот рок (уплатница)

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top