Е-уписи на студенти

Право да полагаат втор колоквиум по предметот Биостатистика ќе имаат студентите кои ја презентирале својата проектна задача. Истото ќе важи и за испитот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top