Е-уписи на студенти

На ден 30.12.2020 година (среда), со почеток во 12 часот со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Ивана Тодоровска од Скопје, со досие број 553, тема на дипломскиот труд „Колективна исхрана во основни училишта – мониторинг и препораки од предметот Сензорна анализа на храната.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top