Е-уписи на студенти

1. Јануарска/Февруарска испитна сесија

- Пријавување на испити: од 20.01.2021 до 22.01.2021 год.

- Испитна сесија: од 25.01.2021 до 12.02.2021 год.

2. Запишување на семестар: од 15.02.2021 до 18.02.2021 год. 

3. Предавања летен семестар: 15.02.2021 год.

 

Забелешка: Пријавувањето на испитите треба задолжително да се направи по електронски пат преку iknow системот.

Постарите генерации на запишани студенти кои немаат електронско досие, пријавувањето на испитите да го направат преку испраќање на е-маил до референтите за студенски прашања.

За полагање на секој испит по втор пат или повеќе пати да се изврши уплата од 300 денари, а за ненавремено пријавување на секој испит по утврдениот рок се уплаќа уште 400 денари. Уплатниците дополнително ќе се достават во студентски прашања кога ќе се создадат услови за тоа, и истите скенирани да се испратат по е-маил до референтите на студентски прашања. При пријавувањето на испитите, сите студенти се ослободени од обрвската за плаќње административна такса.

 

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top