При запишување на факултет, примените кандидати ги уплаќаат следниве уплатници:

1. Уплатена школарина за македонски државјани од 4500 евра во денарска противвредност од 279000 денари (уплатница)

2. Уплатена школарина за странски државјани од 5500 евра во денарска противвредност од 341000 денари (уплатница)

Пријавување на испит:

1. Надоместок за пријавување на испити на трет циклус во редовна сесија (февруари, јуни и септември) и во вонредна сесија (април и ноември) изнесува 1000 денари (уплатница)

Потребни документи за пријава за одбрана на докторски труд:

1. Надоместок за пријава, оценка и одбрана на докторски труд во износ од 650 евра во денарска противвредност од 40300 денари (уплатница

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top