Е-уписи на студенти

На ден 22.02.2021 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии Александар Димоски, со досие број 74, тема на магистерскиот труд „Застапеност на пестициди во свежи јаболка и јаболка врз кои се применети различни начини на подготовка“, со почеток во 12 часот. 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top