Декан

Вонреден проф.д-р Татјана Калевска

 

Продекан за настава

Вонреден проф.д-р Сашко Мартиновски

 

Продекан за финансии

Редовен проф.д-р Зора Узуноска

 

Продекан за наука и меѓународна соработка

Вонреден проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска 

 

Шеф на катедра на Нутриционизам

Доцент д-р Татјана Блажевска 

Шеф на катедра на Прехранбена технологија и биотехнологија

Вонреден проф.д-р Викторија Стаматовска

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top