Е-уписи на студенти

Одлука за членови на комисија за самоевалуација

Извештај за Самоевалуација на ТТФВ од 2017 до 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА за периодот од 2017/2018 – 2019/2020

Извештај за Самоевалуација на ТТФВ од 2015 до 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА за периодот 2015/2016 - 2017/2018

Извештај за Самоевалуација на ТТФВ за периодот од 15.09.2012 – 31.12.2016 (за потребите за спроведување надворешна евалуација)

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА за периодот од 15.09.2012 – 31.12.2016 (за потребите за спроведување надворешна евалуација) 

Извештај за Самоевалуација на ТТФВ од 2012/2013 до 2014/2015 година

Извештај за Самоевалуација на универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола (2012/2013-2014/2015)

Извештај за Самоевалуација на ТТФВ до 2011/2012 година

 

 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top